Afhandeling en privacy bij milieuklacht

Nadat de Omgevingsdienst uw klacht heeft ontvangen wordt een onderzoek uitgevoerd. De milieu-inspecteur maakt zo nodig een afspraak met u voor aanvullende informatie. Indien nodig wordt de situatie ook ter plaatse bekeken. Als eerste wordt bepaald of uw klacht gegrond is. Niet iedere vorm van overlast betekent immers dat er ook in strijd met de regels wordt gehandeld. Als uw klacht gegrond is, verzoekt de Omgevingsdienst de veroorzaker  maatregelen te nemen om de overlast weg te nemen. Soms kan een probleem direct worden opgelost, soms duurt het wat langer omdat de veroorzaker meer structurele maatregelen moet nemen. Gedurende dit proces wordt u door ons op de hoogte gehouden van de vorderingen. Als uw klacht bij een andere instantie thuishoort, bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of de politie, geeft de Omgevingsdienst uw klacht door aan de betreffende instantie.

Milieuklachtenlijn en privacy

Wanneer u een klacht bij de milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst indient, worden uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld en dus niet doorgegeven aan het bedrijf waarover u klaagt. U kunt uw klacht ook anoniem indienen. U ontvangt dan geen schriftelijk bericht van de afhandeling.

Partners OFGV