Asbest

asbestAl geruime tijd is bekend dat asbest gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1 juli 1993 verboden en het verwijderen van asbest is aan strenge regels gebonden. De OFGV houdt toezicht op de wijze hoe er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook wordt er gehandhaafd op naleving van de wettelijke voorschriften. We begeleiden het traject van sloop tot eindbestemming.

Er zijn veel vragen over asbest zoals:

U wilt gaan slopen?

Als u een pand of woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u een aantal dingen doen:
Doe altijd een sloopmelding bij uw eigen gemeente. Via het Omgevingsloket Online kunt u een formulier downloaden en dit mailen of per post sturen naar uw gemeente. Een melding doen is gratis. Let op: de gemeente heeft bij het behandelen van uw melding altijd bepaalde informatie nodig. Zo wordt er gevraagd om een asbestinventarisatierapport of een sloopveiligheidsplan.

In een enkel geval mag u als particulier asbest zelf verwijderen. Lees hier wanneer dit kan. Alle overige werkzaamheden aan asbesthoudende materialen moet u laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbestinventarisatierapport

Als u asbest zelf mag verwijderen heeft u geen asbestinventarisatie nodig. Bij werkzaamheden die u door derden laat uitvoeren is een asbestinventarisatierapport wel verplicht.

Overtreding

Overtredingen op de regelgeving m.b.t. asbest zijn strafbaar.  Let op! Dit geldt dus ook voor het niet indienen van een sloopmelding als u een pand geheel of gedeeltelijk (laat) slopen. De regels vindt u in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.
___________________________________________________________

Informatie voor bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Bij de Stichting Certificatie Asbest kunt u zien welke bedrijven hiervoor gecertificeerd zijn. Ook kunt u bij de gecertificeerde bedrijven een asbestinventarisatie laten maken.

U bent verplicht om tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden uw plannen te melden (sloopmelding) bij de gemeente. Deze melding moet volledig zijn. Dit betekent inclusief een asbestinventarisatierapport.
__________________________________________________________

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot asbest op de website van InfoMil.

Partners OFGV