Bestuur OFGV

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de omgevingsdienst en vormen dan ook samen het Algemeen Bestuur. In het Dagelijks Bestuur zitten de vertegenwoordiger van de provincie Flevoland en van de gemeenten Huizen, Bussum, Lelystad en Noordoostpolder. De stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.

Leden Algemeen Bestuur OFGVWP_20151119_009

Het Algemeen Bestuur van de OFGV bestaat uit: J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), P.M.R. Schuurmans (secretaris), A. Meijer (provincie Flevoland), A. Tekin (provincie Noord-Holland), F. Huis (Almere), Mw. E.J.M. Boersen-de Jong (Blaricum), D.M. Vis (Dronten), C.H. Boland (Gooise Meren), F.G.J. Voorink (Hilversum), G.E.H. Pas (Huizen), A.H.M. Stam (Laren), W.C. Haagsma (Noordoostpolder), G. Post jr. (Urk), H. Tuning (Weesp), J.J. de Kloet (Wijdemeren), W.P. van der Es (Zeewolde).

Leden Dagelijks Bestuur OFGV

De leden van het Dagelijks Bestuur zijn: J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), P.M.R. Schuurmans (secretaris), A. Meijer (provincie Flevoland), G.E.H. Pas (Huizen) C.H. Boland (Gooise Meren) en W.C. Haagsma (Noordoostpolder).

Aansturing organisatie

De directeur van de OFGV is de heer P.M.R. Schuurmans.

Agenda’s en verslagen Algemeen Bestuur

Klik hier voor de agenda’s en de verslagen van het Algemeen Bestuur

Planning & Control kalender

Klik hier voor de P&C kalender 2017

Gemeenschappelijke Regeling OFGV gewijzigd

Op 31 maart 2015 is de laatste van de 17 deelnemende partijen van de OFGV bestuurlijk akkoord gegaan met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV. Dat betekent dat de GR formeel is gewijzigd.  De volledige tekst van de regeling (met bijbehorende toelichting) kunt u hier inzien. Ook kan de regeling telefonisch worden opgevraagd bij de OFGV via telefoonnummer 088-6333000.

In 2013 is door het treffen van een gemeenschappelijke regeling met 17 deelnemers een openbaar lichaam opgericht onder de naam Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Voorgesteld is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) op een aantal punten te wijzigen. Alle 17 deelnemers moeten met deze wijziging instemmen voordat deze van kracht wordt. Dit is dus onlangs gebeurd.

 

Partners OFGV