Bodeminformatie

Bij de koop, verkoop en het gebruik van grond is bodeminformatie belangrijk voor de waardebepaling van deze grond. Ook bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het nodig om op tijd rekening te houden met de kwaliteit van de bodem.

Voor de uitvoering van haar wettelijke taken beschikt de OFGV over bodeminformatie van de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.  Deze bodeminformatiegegevens zijn opgeslagen in een bodeminformatiesysteem. De bodeminformatie gegevens worden periodiek uitgewisseld met het landelijk Bodemloket en de provincie Flevoland.

Landelijk bodemloket

Via het Landelijk Bodemloket krijgt u inzicht in bodemgegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Flevoland

Naast het Landelijk Bodemloket kunt u via de omgevingsrapportage van de provincie Flevoland zien welke bodemgegevens bij de provincie en de Flevolandse gemeenten bekend zijn. Daarnaast wordt in deze rapportage aanvullende informatie getoond, zoals de historische luchtfoto’s en de asbestverdenkingenkaart. Met behulp van de historische luchtfoto’s is te zien hoe de bodem in het verleden gebruikt is.

Contact

Heeft u vragen over de geleverde bodeminformatie? Neem dan contact op met de OFGV via e-mail of telefoon 088 6333 000. De OFGV streeft ernaar om uw bodeminformatie vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. In de meeste gevallen ontvangt u dan ook na enige dagen antwoord. Echter, door omstandigheden kan de behandeltijd uitlopen tot maximaal een maand.

Partners OFGV