Bodemsanering

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Ook als u bodemverontreiniging constateert, kunt u dat melden bij de OFGV. Gebruik hiervoor onderstaande meldingsformulieren.

Meldingsformulieren bodemsanering Wbb

Let op: op enkele formulieren staat dat het formulier gestuurd moet worden naar de provincie Noord-Holland. Vanaf 1 januari 2016 is deze informatie niet meer juist: de formulieren moeten in enkelvoud verstuurd worden naar de OFGV (info@ofgv.nl). Graag het meldingsformulier en de bijbehorende bijlagen als losse documenten aanleveren.

Meldingsformulieren bodemsanering BUS

Eenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit Uniforme Saneringen. Deze saneringen vinden op een standaard manier plaats. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft ook geen saneringsplan te maken. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

– kleinschalige grondverplaatsing
– kleine ontgravingen bij woningen
– aanleggen of vernieuwen van kabels
– leidingen of rioleringen
– verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

Graag het meldingsformulier en de bijbehorende bijlagen als losse documenten aanleveren door ze te sturen naar info@ofgv.nl.

Partners OFGV