Milieuklachtenformulier


Heeft u als burger een klacht over bijvoorbeeld hondenpoep, het legen van uw container, of losliggende stoeptegels dan kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. Bij de gemeente wordt bekeken wie uw klacht het beste in behandeling kan nemen: de gemeente, de OFGV of een andere instantie. De gegevens van de aangesloten provincies en gemeenten vindt u hier.

Heeft u een klacht over een bedrijf die valt onder de kop overgang bedrijven NZKG? Meld dit dan bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via www.odnzkg.nl of telefonisch via (088) 567 0200.

Milieuklachten

Een milieuklacht kunt u rechtstreeks melden bij de OFGV door het invullen van onderstaand klachtenformulier. Telefonisch een melding doen kan ook via de milieuklachtentelefoon, tel: (0320) 265 400.

Dringende milieuklacht of melden van calamiteit

Bij dringende milieuklachten en/of calamiteiten kunt u de OFGV bereiken via de milieuklachtentelefoon, tel: (0320) 265 400. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Geluidsklachten Defqon en Lowlands

Jaarlijks vinden er in juni en augustus de evenementen Defqon en Lowlands plaats op het evenemententerrein in Biddinghuizen (gemeente Dronten). Tijdens deze evenementen worden er zowel door de OFGV als de evenementorganisatie Walibi op diverse punten geluidmetingen verricht. Er wordt daarbij getoetst of er aan de in de vergunning gestelde geluidnormen wordt voldaan. Is er sprake van een overschrijding van de geluidsnorm dan wordt de organisatie van het evenement daarvan direct van op de hoogte gesteld. Deze moet zorgdragen dat het geproduceerde geluid (weer) binnen de gestelde geluidnormen valt en blijft.

Alle geluidsklachten die binnenkomen m.b.t. deze evenementen worden door de OFGV geregistreerd, geanalyseerd en indien van toepassing met advies teruggekoppeld aan de gemeente Dronten. Daarnaast adviseert de OFGV over de resultaten van de geluidsmetingen aan de gemeente Dronten. De gemeente bepaalt vervolgens of, en zo ja wat, eventuele vervolgstappen zijn.

Klacht vliegverkeer

Het luchtruim boven Nederland beneden de 500 meter kent weinig beperkingen. De piloot hoeft doorgaans hiervoor geen vluchtplan in te dienen. Wel moet de piloot zich aan de wettelijke regels houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gestelde hoogteregels. De wettelijk toegestane minimum vlieghoogte is tenminste 300 meter boven gebieden met aaneengesloten bebouwing en mensenverzamelingen. Elders geldt een minimum vlieghoogte van 150 meter boven de grond of het water. Een piloot mag buiten de bebouwde kom en mensenverzamelingen ook zogenaamde kunstvluchten uitvoeren. Het is lastig om in te schatten of een vliegtuig te laag vliegt. Stelregel hierbij is; als het registratienummer van het vliegtuig zonder verrekijker duidelijk kan worden gelezen, vliegt het lager dan 300 meter. Als een vliegtuig te laag vliegt en u hier hinder van ondervindt, kunt u hier melding van doen.

Een klacht/melding kunt u doen door het invullen van onderstaand klachtenformulier. Dit kan ook via de milieuklachtentelefoon (0320) 265 400.

Melden ongewoon voorval

De WABO verplicht bedrijven om een ongewoon voorval met ernstige gevolgen voor het milieu te melden. Dit kunt u als volgt doen:

Heeft u een gemeentelijke vergunning (uitzondering gemeenten Almere en Hilversum) of heeft u een vergunning afgegeven door de provincie Flevoland, dan kunt u de calamiteit melden bij de OFGV. Voor het doen van deze melding kunt u contact opnemen via de milieuklachtentelefoon, tel: (0320) 265 400. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Heeft u een vergunning afgegeven door de gemeente Almere en Hilversum, dan kunt u de calamiteit melden bij de betreffende gemeente: Telefoonnummer gemeente Almere: 14 036. Telefoonnummer gemeente Hilversum: 14 035 of (035) 629 28 29. Bent u een BRZO bedrijf (Besluit Risico Zware Ongevallen) gevestigd in Noord-Holland of Flevoland, dan kunt u de calamiteit melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via telefoonnummer 0800-1636 (24 uur per dag bereikbaar). Zie ook Melden ongewoon voorval.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Ik wens anoniem te blijven

Gegevens van de melding

Specificeer hieronder uw melding zo nauwkeurig mogelijk.

Uw melding gaat over: *

Voor elke klacht het juiste adres

Heeft u een klacht over bijvoorbeeld hondenpoep, het legen van uw container, of losliggende stoeptegels dan kunt u dit melden bij uw eigen gemeente.

Overlast door open haard of houtkachel

Ervaart u overlast van de open haard of houtkachel van uw buren? De Rijksoverheid biedt een hulpmiddel met een stappenplan voor als u overlast ervaart door houtrook. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente. De gemeente kan optreden tegen mensen die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreiden.

Klacht vliegverkeer

Als een vliegtuig te laag vliegt en u hier hinder van ondervindt, kunt u hier melding van doen bij de OFGV door middel van het milieuklachtenformulier of de milieuklachtentelefoon.

Melden ongewoon voorval

De WABO verplicht bedrijven om een ongewoon voorval te melden.Het gaat dan bijvoorbeeld om een brand of situatie waarbij stoffen vrijkomen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Een ongewoon voorval meldt u hier:

Melding waterverontreiniging

Heeft u een melding over waterverontreiniging, zoals olie of dode vissen in de sloot, dan kunt u terecht bij de twee waterschappen in de regio.

Afhandeling klacht en privacy