Doel en missie OFGV

De OFGV is door de deelnemers opgericht om een robuuste uitvoeringsorganisatie te zijn die adequaat de omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het gehele gebied uitvoert. De deelnemers kiezen voor een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken door deze onder te brengen in deze omgevingsdienst. De uitvoering wordt bij deze dienst belegd met het behoud van eigen bevoegdheden van alle deelnemers.

Missie

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft oog voor en bevordert de omgevingskwaliteit. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is dé dienst die in Flevoland en een gedeelte van de provincie Noord-Holland, namelijk Gooi en Vechtstreek, in opdracht van de deelnemende partijen gemeenten en provincies, adequaat uitvoering geeft aan vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt door de deelnemers beschouwd als hun eigen milieuafdeling.

Partners OFGV