Bekendmakingen gemeente Noordoostpolder

Hier worden de bekendmakingen van de gemeente Noordoostpolder gepubliceerd. Door aangescherpte regels vanuit Rijksoverheid zijn er strengere eisen gesteld aan het publiceren van documenten. Om aan de wetgeving te kunnen voldoen is besloten niet meer actief te publiceren op deze website. Wilt u de achterliggende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met de OFGV via e-mail: info@ofgv.nl.


Bekendmakingen 2017


November 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: plaatsen extra propaantank Go Products BV, Eggestraat 35A in Nagele

September 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: verlengen geldigheidsduur omgevingsvergunning, natuurontwikkeling Schoterveld nabij Emmeloord

M.E.R.-BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE: Uitbreiding veehouderij met 2 stallen voor vleeskalveren, Oosterringweg 47 in Bant

Juni 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: Milieuneutraal veranderen, NAK, Randweg 14 te Emmelooord

Mei 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: het verwerken van polyesterhars, Artemis 10 te Tollebeek

Maart 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: het veranderen van het bedrijf, Werktuigenweg 13 te Emmeloord

Februari 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: het veranderen van de stallen en dieraantallen, Bavar BV, Hopweg 46 te Rutten

Januari 2017

OMGEVINGSVERGUNNING: het oprichten van een melkveehouderij Hopweg 66 te Rutten

OMGEVINGSVERGUNNING: Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 2017 (Whvbz)

OMGEVINGSVERGUNNING: Milieuneutraal wijziging in verband met nieuwbouw kassen, Burchtweg 17 te Bant

OMGEVINGSVERGUNNING: Milieuneutraal wijziging in verband met nieuwbouw kassen, Burchtweg 17 te Bant


Archief bekendmakingen


Partners OFGV