Mestdrogerij Komeco

De OFGV heeft vanaf 1 januari 2013 taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving over genomen van onder andere de Provincie Flevoland. Dit geldt ook voor het toezicht en de handhaving op mestdrogerij Komeco, Colijnweg 2 in Ketelhaven (Dronten). Op deze pagina vindt u meer informatie met betrekking tot de vergunningverlening en het toezicht.  Ook vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. De OFGV verzorgt vanaf 1 januari 2013 de publicaties. Voor een wat breder overzicht zijn de publicaties uit 2012 en documenten met betrekking tot de vergunning overgenomen van de Provincie Flevoland en op deze site geplaatst. Voor eerder gepubliceerde documenten  verwijzen wij u naar de provincie Flevoland.

Algemene documenten Komeco

Publicaties en privacy

Door aangescherpte regels vanuit Rijksoverheid zijn er strengere eisen gesteld aan het publiceren van vergunningen, verslagen, rapporten, aanvragen, onderzoeken etc. Deze documenten worden niet meer actief op deze website gepubliceerd. Wilt u een van onderstaande documenten inzien dan kunt u contact opnemen met de OFGV via tel: 088-6333000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Vergunningverlening Komeco

 • Brief situatie en vooroverleg (maart 2012)
 • Verslag vooroverleg (december 2011)
 • Melding verandering (2010)
 • Oprichtingsvergunning (2007)

Onderzoeksrapporten Komeco

 • controlemeting emissie 21 mei 2014
 • Emissierapport (27 juni 2013)
 • brief emissiemetingen (7 mei en 27 juni 2013)
 • Emissierapport (7 mei 2013)
 • Emissieonderzoek (21 maart 2013)
 • Advies gezondheidsrisico’s omwonende Komeco (dec 2012)
 • Reactie Provincie advies GGD (dec 2012)
 • Emissie onderzoek (17 aug 2012)
 • Emissieonderzoek (26 juli 2012)
 • Controlemeting geuremissie (1 juni 2012)
 • Controlemeting geuremissie (8 mei 2012)

Toezicht en controles Komeco

 • Brief hercontrole en aspectcontrole 1 augustus 2013
 • Verslag controlebezoek op 7 mei 2013 en 27 juni 2013
 • Brief aspectcontroles omgevingsvergunning (10 april 2013)
 • Brief n.a.v. emissieonderzoeken 26 juli en 17 aug 2012
 • Rapportage controle (april 2012)
Partners OFGV