(Milieu)klachten en meldingen

Klachten

Milieuklachten of klachten over vliegverkeer kunt u rechtstreeks melden bij de OFGV. Heeft u een klacht over bijvoorbeeld hondenpoep, het legen van uw container, of losliggende stoeptegels dan kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. Bij de gemeente wordt bekeken wie uw klacht het beste in behandeling kan nemen: de gemeente, de OFGV of een andere instantie. De gegevens van de aangesloten provincies en gemeenten vindt u hier.

Milieuklachten

Bij een milieuklacht kunt u denken aan bijvoorbeeld geuroverlast van bedrijven of geluidsoverlast van horeca. Een milieuklacht kunt u melden via onderstaand klachtenformulier. Ook kunt u tijdens kantooruren contact met de opnemen met de milieuklachtentelefoon: (0320) 265 400.

Dringende milieuklacht of calamiteit

Bij dringende milieuklachten en/of calamiteiten kunt u contact opnemen met de OFGV via de milieuklachtentelefoon: (0320) 265 400. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Klacht vliegverkeer

Het luchtruim boven Nederland beneden de 500 meter kent weinig beperkingen. De piloot hoeft doorgaans hiervoor geen vluchtplan in te dienen. Wel moet de piloot zich aan de wettelijke regels houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gestelde hoogteregels. De wettelijk toegestane minimum vlieghoogte is tenminste 300 meter boven gebieden met aaneengesloten bebouwing en mensenverzamelingen. Buiten deze gebieden geldt een minimum vlieghoogte van 150 meter boven de grond of het water. Een piloot mag buiten de bebouwde kom en mensenverzamelingen ook zogenaamde kunstvluchten uitvoeren. Het is lastig om in te schatten of een vliegtuig te laag vliegt. Stelregel hierbij is; als het registratienummer van het vliegtuig zonder verrekijker duidelijk kan worden gelezen, vliegt het lager dan 300 meter. Als een vliegtuig te laag vliegt en u hier hinder van ondervindt, kunt u hier melding van doen.

Een klacht/melding kunt u doen door het invullen van onderstaand klachtenformulier. Dit kan ook via de milieuklachtentelefoon (0320) 265 400.

Melden ongewoon voorval

De WABO verplicht bedrijven om een ongewoon voorval met ernstige gevolgen voor het milieu te melden. Dit kunt u als volgt doen:

  • Heeft u een gemeentelijke vergunning (behalve van de gemeentes Almere en Hilversum) of heeft u een vergunning afgegeven door de provincie Flevoland, dan kunt u de calamiteit melden bij de OFGV. Voor het doen van deze melding kunt u contact opnemen via de milieuklachtentelefoon, tel: (0320) 265 400. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • Heeft u een gemeentelijke vergunning van de gemeente Almere en Hilversum, dan kunt u de calamiteit melden bij de betreffende gemeente. Almere: 14 036. Hilversum: 14 035 of (035) 629 28 29.
  • Heeft u een vergunning van de provincie Noord-Holland dan kunt u de calamiteit melden via tel: 0800 – 0200600. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Klachtenformulier
______________________________________________________

Gegevens melder

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

* Aanhef
De heerMevrouw

 

* Naam

* Adres

* Postcode

* Plaatsnaam

* E-mailadres

Gelieve dit veld leeg te laten.

* Telefoonnummer

Ik wens anoniem te blijven(uw gegevens zijn alleen bij de Omgevingsdienst bekend)

* Wilt u een terugmelding ontvangen?
Ja, via e-mailJa, via telefoonNee


Gegevens melding

* Datum waarneming

* Tijd waarneming
:

Plaatsnaam waarneming

Windrichting

Weertype

Uw melding betreft: AfvalBodemGeluid (algemeen)Geluid (vliegverkeer)Vraag om informatieLucht (geur/stank)Melding/tipWaterZwemwater (zwemmen/botulisme)Overige klachten

Toelichting melding

___________________________________________________________

Partners OFGV