Inventarisatie en registratie ‘natte’ koeltorens

Heeft u een natte koeltoren in gebruik, dan is onderstaande informatie voor u van belang. Het verzoek aan u is om deze informatie goed door lezen.

Wat zijn natte koeltorens?

Wet- en regelgeving natte koeltorens

Wat moet ik doen als ik in het bezit ben van een koeltoren?

Is er een natte koeltoren in werking in uw (gehuurde) pand, dan wordt u gevraagd dit te melden bij de OFGV. U kunt dit doen door het registratieformulier in te vullen en te e-mailen naar info@ofgv.nl onder vermelding van ‘registratie natte koeltoren.’

Registratieformulier natte koeltorens >>

Als u een bedrijf in werking heeft dat gebruik maakt van een natte koeltoren, dan bent u verantwoordelijk voor het goed (laten) onderhouden van de koeltoren. Ook als u een pand huurt bent u voor de overheid aanspreekpunt. Dit betekent onder andere dat er een risicoanalyse moet worden gedaan en een legionellabeheersplan moet worden opgesteld. Voldoet de koeltoren aan deze voorwaarden dan is er een verminderd risico voor verspreiding van legionellabacteriën.

Ik heb al eens een registratieformulier ingevuld, moet dit opnieuw?

Om de actualisatie zo grondig mogelijk te kunnen uitvoeren wordt u verzocht het registratieformulier in te vullen en te e-mailen naar de OFGV (info@ofgv.nl). Vermeld als onderwerp bij uw e-mail ‘registratie natte koeltoren’. De door u toegestuurde gegevens worden vergeleken met de gegevens die al bij de OFGV bekend zijn. Als de natte koeltoren al bij ons bekend is krijgt u geen tegenbericht. Als blijkt dat de koeltoren nog niet is gemeld in het kader van de milieuwetgeving dan moet u alsnog een melding indienen. In dit geval krijgt u van de OFGV bericht.

Registratieformulier natte koeltorens >>

Melding indienen

Mocht de koeltoren bij de OFGV nog niet geregistreerd staan, dan bestaat de kans dat de koeltoren nog niet is gelegaliseerd. Wanneer dit het geval is, is het verplicht, om na registratie, een melding in te dienen in het kader van de milieuwetgeving. Het door u ingevulde registratieformulier wordt door de OFGV bekeken en er vindt dossieronderzoek plaats. Als u nog een melding moet indienen krijgt u van de OFGV hierover bericht.

Het melden van een natte koeltoren kan gedaan worden via de website: www.aimonline.nl. Bij het doen van de melding wordt direct inzichtelijk aan welke milieuvoorschriften voldaan moet worden.

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer 088-63333000 of via e-mail: info@ofgv.nl. Vermeld in de e-mail dat het gaat om een natte koeltoren.

Partners OFGV