Themabijeenkomst Omgevingsveiligheid, komt u ook?


Op donderdag 16 januari 2020 organiseert de OFGV de themabijeenkomst; Samen op weg naar een veilige transitie. Onder de Omgevingswet verandert ‘externe veiligheid’ in ‘omgevingsveiligheid’. Daarmee wijzigt het beleid ten aanzien van groepsrisico's en aandachts- en voorschriftengebieden. Wat betekent dit eigenlijk voor de veiligheid van de leefomgeving in uw gemeente? Wat wordt er van de overheid verwacht en hoe vertaalt u dat in een omgevingsvisie en omgevingsplan? Allemaal vragen waar we tijdens deze bijeenkomst antwoord op geven. U bent van harte welkom.


Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Emily de Bree, adviseur omgevingsveiligheid OFGV, via tel: 06 825 983 53  of e-mail: e.bree@ofgv.nl