Nieuws

Geslaagde Handhavingsestafette 2017

Van woensdag 27 september tot en met woensdag 4 oktober vond de Handhavingsestafette in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek plaats. Tijdens deze estafette werden handhavingsactiviteiten op milieugebied uitgevoerd met een samenwerking tussen onder andere de OFGV, gemeenten, politie, brandweer, waterschap en diverse terrein-beherende organisaties.

Doel Handhavingsestafette

Het doel van de Handhavingsestafette is intensivering van de handhavingssamenwerking tussen de betrokken partners. Samenwerken geeft energie en biedt samenwerkingspartners de gelegenheid om van elkaar te leren en het werk efficiënter en effectiever in te richten. Het thema dit jaar was ‘samen fysiek in de leefomgeving’.

 

Deze editie deden voor het eerst ook omringende omgevingsdiensten met de handhavingsestafette mee: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, RUD NHN en RUD Utrecht.

Afsluiting Handhavingsestafette  2017

Tijdens de afsluiting bij het Goois Natuurreservaat in Hilversum op 4 oktober gaf wethouder van der Es van de gemeente Zeewolde het eindsignaal van de Handhavingsestafette 2017. Hij concludeerde dat de Handhavingsestafette de samenwerking en een positieve sfeer tussen de verschillende diensten heeft bevorderd. Verder gaf hij aan dat er tijdens deze editie van de Handhavingsestafette veel nieuwe contacten zijn opgedaan.

Resultaten

Tijdens de Handhavingsestafette is door de diverse instanties intensief samengewerkt aan 18 projecten. De samenwerking verliep prima waarbij over en weer goede ervaringen zijn opgedaan.  Een greep uit de resultaten:

  • Transportcontrole Dronten: 4 van de 14 gecontroleerde transporten waren niet in orde. Zie ook: Transportcontrole in Dronten.
  • Nachtelijke controles op bedrijventerreinen in Lelystad, Weesp, Wijdemeren, Huizen en Gooisemeren: er zijn verschillende activiteiten zonder melding Activiteitenbesluit geconstateerd.
  • Een inventarisatie van asbestdaken in Weesp waarbij is geconstateerd dat de aandacht en voorlichting met name moeten worden gericht op particulieren en gewone bedrijven.
  • Een project in het N2000 gebied Oostelijke Vechtplassen waaraan 42 FTE van 9 organisaties hebben meegedaan. Hierbij is geconstateerd dat er in de Oostelijke Vechtplassen vis gestroopt wordt en dat er op sommige plaatsen stukjes natuur worden weggesnoept door de bewoners. Er worden kleine stukjes natuur bij de woningen getrokken, voor opslag van hout, tuinafval etc. Dit wordt verder uitgezocht door het bevoegd gezag.

De resultaten worden geïnventariseerd en in oktober en november verwerkt in een evaluatie. Na de evaluatie wordt gekeken of de ervaring uit de projecten voortaan bij de reguliere werkzaamheden worden betrokken.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Partners OFGV