Nieuws

Transportcontrole in Dronten

14 transporten, waarvan 4 niet in orde. Dat was donderdag 29 september in Dronten de oogst van de samenwerking tussen toezichthouders van de provincie Flevoland en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV), samen met motoragenten en het team technische verkeershandhaving van de politie.

De transportcontrole werd uitgevoerd bij het steunpunt van de provincie Flevoland in Dronten. Het doel was om het vervoer van afval te controleren en overtredingen te voorkomen die de openbare orde en de verkeerveiligheid op het Flevolandse wegennet niet ten goede komen.

Samenwerking onderdeel Handhavingsestafette

De gezamenlijke transportcontrole is onderdeel van de Handhavingsestafette waarin handhavingsactiviteiten op milieugebied plaatsvinden met een samenwerking tussen onder andere de OFGV, de provincie, gemeenten, politie, brandweer, waterschap en diverse terrein-beherende organisaties.

Schade aan wegen

De provincie Flevoland ziet als wegbeheerder steeds vaker zaken die niet goed zijn voor de openbare orde en de verkeersveiligheid. Door te zware transporten en afvallende ladingen ontstaat overbelasting van het wegennet, schade aan wegen en krijgt de provincie te maken met onnodige schoonmaakkosten.

Beter voor elkaar kijken

De OFGV heeft als taak om te controleren op het vervoer van afvalstoffen. Teamleider Paloma Stam van de OFGV: “Door samen een controle uit te voeren, leren we beter voor elkaar kijken en kunnen we bij onze individuele controles beter signaaltoezicht voor elkaar uitvoeren.”
Afdelingshoofd Rob van der Werff van de provincie is het helemaal met haar eens: “Samen optreden stimuleert dat we kennis uitwisselen, elkaar wijzen op wat niet deugt. Het gaat er ook om de oog- en oorfunctie bij de partners te vergroten en samen informatie te verzamelen.”

Overtredingen

Bij de controle zijn 14 transporten gecontroleerd. Daarbij is 1 keer proces-verbaal opgemaakt voor het misbruiken van een handelskentekenplaat, 1 keer een proces-verbaal opgemaakt voor het niet bij zich hebben van de juiste vervoersdocumenten en zijn 2 waarschuwingen gegeven voor het niet juist invullen van de vervoersdocumenten.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Partners OFGV