Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De OFGV is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu die werkt voor 2 provincies en 13 gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater/zwembaden, Wabo en het omgevingsrecht. Er werken ongeveer 130 mensen bij deze dienst die in Lelystad is gevestigd. Meer zien en horen over de OFGV? Klik hier

Opdrachtgevers

Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de OFGV en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). Iedere deelnemende partij heeft haar eigen bevoegdheid gehouden en maakt gebruik van de deskundigheid die bij de OFGV aanwezig  is.

Gemeenten/provincies eerste ingang

Het gemeentehuis/stadhuis blijft voor zowel burgers als bedrijven de eerste ingang. Deze medewerkers  zorgen voor het eerste klantcontact, de intake en registratie van (aan)vragen. Waar nodig worden (aan)vragen voor behandeling doorgezet naar de OFGV. Gedurende de behandeling van (aan)vragen hebben klanten direct contact met de OFGV. Een aantal bedrijven die voorheen gecontroleerd werden door de provincies of gemeenten op naleving worden nu geïnspecteerd door medewerkers van de OFGV.

Bedrijven in Flevoland met een provinciale vergunning kunnen rechtstreeks contact opnemen met de OFGV.

Geldigheid vergunningen

De komst van de OFGV heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de huidige vergunningen die de provincie of gemeente heeft verstrekt. Deze blijven geldig conform de voorwaarden waaronder deze zijn afgegeven. Lopen er procedures bij de provincie of gemeente, dan blijven deze doorlopen.

Partners OFGV