Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)


De OFGV is een uitvoeringsorganisatie die op het gebied van milieu werkt voor 2 provincies en 13 gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. De medewerkers voeren werkzaamheden uit op basis van groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, asbest, vuurwerk, toezicht op zwemwater/zwembaden, Wabo en het omgevingsrecht. Er werken ongeveer 130 mensen bij deze dienst die in Lelystad is gevestigd.