Missie en visie


De OFGV is door de deelnemers opgericht om een robuuste uitvoeringsorganisatie te zijn die adequaat de omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het gehele gebied uitvoert.