Organisatie


De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is in 2013 opgericht. Ons doel: een robuuste uitvoeringsorganisatie die adequaat de omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoert voor alle deelnemende partijen. Door bundeling van ervaring en een grote diversiteit aan kennis bij de OFGV verbetert de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van deze taken. De OFGV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk, maar de deelnemende partijen blijven bevoegd gezag en daarmee bestuurlijk verantwoordelijk.


Werkgebied

werkgebied

Het werkgebied van de OFGV bestaat uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het werk wordt namens 2 provincies (Flevoland en Noord-Holland) en 13 gemeenten die zich daar in bevinden uitgevoerd. Het kantoor van de OFGV is gevestigd in Lelystad.