Deelnemers OFGV


De OFGV voert in opdracht van twee provincies (Flevoland en Noord-Holland) en 13 gemeenten die zich in Flevoland en de Gooi en Vechtstreek bevinden, diverse milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.


Gemeente Gooise Meren

Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden gefuseerd. Ze zijn verder gegaan onder de naam gemeente Gooise Meren.