Werken bij


De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie met circa 130 medewerkers die diverse milieu- en leefomgevingstaken uitvoeren in zowel Flevoland als de Gooi en Vechtstreek. We beschikken over vakkundige medewerkers, die vanuit diverse teams of de ondersteunende eenheid Staf hun taken uitvoeren. Het doel hierbij is om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving.

De OFGV is een lerende en ondernemende organisatie met een innovatief en motiverend klimaat. De organisatie wordt gekenmerkt door medewerkers die met eigen verantwoordelijkheid en een ondernemende houding, digitaal, flexibel en gedreven samenwerken. Wij hebben met regelmaat vacatures voor zowel de meer ervaren medewerkers als starters.

Kennisoverdracht

De OFGV investeert in het overdragen van kennis en ervaring en de ontwikkeling van mensen. Vanuit het Gildeleren worden jonge mensen gekoppeld aan de senioren in het vak. Hierdoor wordt kennis en praktijkervaring gedeeld.

Daarbij organiseren we via het Kenniscentrum OFGV opleidingen voor onder andere onze eigen medewerkers. Medewerkers worden intern opgeleid op basis van de door de overheid gestelde kwaliteitscriteria. Op deze wijze kunnen medewerkers het niveau behalen dat volgens de criteria passend is bij de uitvoering van hun taken.

Vacatures OFGV

Bekijk hier onze actuele vacatures.

Vacatures Omgevingsdiensten

Hier vindt u de vacaturepagina's van alle andere omgevingsdiensten.

Stage of traineeship

De OFGV is een erkend werk- en leerbedrijf dat graag jonge mensen wil ondersteunen bij hun loopbaan. Dit wordt gedaan via bijvoorbeeld een stage of een traineeship.

Flevoland huurt in

De inhuuropdrachten van de OFGV staan hier. Geïnteresseerden (ZZP’ers/bureau’s) kunnen zich op deze site aanmelden en reageren op de opdrachten die de OFGV uitzet.