Traineeships


‘Learning on the job’ is een trend die past bij het opleiden van de toekomst. De OFGV is ervan overtuigd dat leren in de praktijk volgens het zogenaamde Gildemodel essentieel is voor de borging van kennis, ervaring en daarmee kwaliteit in onze branche.