Bekendmakingen provincie Noord-Holland

Hieronder vindt u de bekendmakingen van de provincie Noord-Holland. Door aangescherpte regels vanuit Rijksoverheid zijn er strengere eisen gesteld aan het publiceren van documenten. Om aan de wetgeving te kunnen voldoen is besloten niet meer actief te publiceren op deze website. Wilt u de achterliggende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met de OFGV via e-mail: info@ofgv.nl.


Bekendmakingen 2017


DECEMBER 2017

WET BODEMBESCHERMING: Instemmen Saneringsplan, Eilandseweg 3 in Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: Instemmen Saneringsplan, Dammerweg 109 in Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Sterappellaan / Appelvinkweg in Zeewolde

NOVEMBER 2017

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding tijdelijk uitplaatsen Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 80A in Bussum

WET BODEMBESCHERMING: aanvraag instemmen nazorgplan Slochterenlaan in Bussum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Melkpad 2C in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS Evaluatie Mobiel, Lange Muiderweg in Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk uitplaatsen Kortenhoefsedijk 168 Kortenhoef

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel Nijverheidslaan te Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding tijdelijk uitplaatsen Vaartweg 14 Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS Immobiel besluit evaluatieverslag Raadhuisstraat 1 in Naarden

OKTOBER 2017

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding immobiel Kruitpad 16 in Muiden

WET BODEMBESCHERMING: besluit evaluatieverslag Eilandseweg in Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: besluit evaluatieverslag Tesselschadelaan in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: Beschikking plan van aanpak, Oostermeent – Noord 198 in Huizen

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding tijdelijk uitplaatsen, Kortenhoefsedijk 112A in Kortenhoef

WET BODEMBESCHERMING: beschikking deelsaneringsplan Beresteinseweg 54C-d in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding tijdelijk uitplaatsen, Herenstraat 46 in Bussum

WET BODEMBESCHERMING: NIET instemmen BUS evaluatieverslag, Vaartweg 7 in Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding tijdelijk uitplaatsen, Driestweg 47 en 49 in Bussum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Nijverheidslaan in Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk Uitplaatsen, Oud-Loosdrechtsedijk 237 in Loosdrecht

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Erfgooierstraat t.h.v. 677 in Hilversum

SEPTEMBER 2017

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk Uitplaatsen, Groest 9D te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING:  Instemming BUS-evaluatie immobiel, Bloemendalerpolder in Weesp

Advertentie Instemming BUS-evaluatie immobiel, Bloemendalerpolder in Weesp

AUGUSTUS 2017

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk uitplaatsen, Nieuwstad in Weesp

WET BODEMBESCHERMING:  Instemming BUS-evaluatie immobiel, Papelaan ongenummerd in Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk uitplaatsen, Beresteinseweg 54C in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING:  BUS melding Tijdelijk uitplaatsen, Willem Bontekoestraat 63 in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Turfstraat en omgeving in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: beschikking niet instemmen met saneringsplan fase 1 bodemsanering Dammerweg 109 in Nederhorst den Berg

WETBODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Overmeerseweg 4 te Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk Uitplaatsen, Lage Klompweg 863 in Weesp

WET BODEMBESCHERMING: Saneringsplan Bosatex, Eilandseweg 3 in Nederhorst den Berg

JULI 2017

WET BODEMBESCHERMING: Instemmen BUS-evaluatie immobiel, Melkpad 6 in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: Instemmen BUS-evaluatie immobiel, Kortenhoefsedijk 99 in Kortenhoef

WET BODEMBESCHERMING:  Instemming BUS-evaluatie immobiel, Francisusweg 8-10 in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding immobiel, Schapendrift in Blaricum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Zijtak 6-8 in Laren

WET BODEMBESCHERMING: instemming evaluatieverslag, Machineweg 29 (nabij) in Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk uitplaatsen, Nieuwstad 122-132 in Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Anton Philipsweg te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk uitplaatsen, Nieuwstad 124-136 te Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Turfstraat ong. in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Overmeerseweg 4 in Nederhorst den Berg

 JUNI 2017

WET BODEMBESCHERMING: Beschikking Wbb A1 – A 27 in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Lange Muiderweg 600-601 te Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk Uitplaatsen, Middenweg 90 te Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Sluisstraat 1-1a in Muiden

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Jac. P. Thijssepark 47 in Naarden

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding TU, Sweelincklaan 16 te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS evaluatie Immobiel, Remiseweg-Torenlaan-Co Bremanlaan te Laren

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Schapendrift te Blaricum

WET BODEMBESCHERMING: Beschikking Wbb aanvraag A1 – A 27 te Hilversum

Advertentie aanvraag Wet bodembescherming A1 – A27 te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Tesselschadelaan te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: Beschikking instemming op een evaluatieverslag BUS categorie Immobiel, Gomarushof (naast nummer 25) te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: Herstelbesluit beschikking Wbb, ernst en spoedeisendheid (ambtshalve), Hertog Henrdriklaan 12 te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk uitplaatsen, Havenstraat 11 te Bussum

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Immobiel, Oud-Loosdrechtsedijk 210-212 te Loosdrecht

WET BODEMBESCHERMING: Beschikking WBB Larenseweg 50 te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk uitplaatsen, Herengracht 14 te Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS-Melding Tijdelijk uitplaatsen, Singel 142 te Bussum

MEI 2017

WET BODEMBESCHERMING: BUS-Melding Immobiel, Anton Philipsweg te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk uitplaatsen, Vaartweg 7 te Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: Evaluatieverslag Minckelersstraat te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Immobiel, Jacob van Campenstraat 1 te Huizen

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk uitplaatsen, Middenweg 92 te Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: Deelevaluatie, Oppad 2 in Loosdrecht

WET BODEMBESCHERMING: Evaluatieverslag beschikken Wbb, Lorentzweg 46c in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk Uitplaatsen, Lange Muiderweg in Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk Uitplaatsen, Bussumerweg – Wagemakersplein in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk Uitplaatsen, ’s Gravelandseweg in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: Instemming evaluatieverslag, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 70 te Bussum

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk Uitplaatsen, Dammerweg 2 te Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Tijdelijk Uitplaatsen, Loodijk 30B te Ankeveen

WET BODEMBESCHERMING: Evaluatieverslag BUS melding mobiel, Rijksweg 11 te Muiden

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding Immobiel Kortehoefsedijk 15 te Kortenhoef

 

APRIL 2017

WET BODEMBESCHERMING: Saneringsplan (spoedlokatie) Dammerweg 109 te Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: Saneringsplan (spoedlokatie) Eilandseweg 3 te Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS-melding evaluatie immobiel Rijksweg 12 in Muiden

WET BODEMBESCHERMING: BUS evaluatie Immobiel, Arnoud Voetlaan in Ankeveen

WET BODEMBESCHERMING: BUS evaluatie Immobiel, Arendstraat 47,49 en 51-53 in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS evaluatie Immobiel, Moleneind 61 te Kortenhoef

WET BODEMBESCHERMING: Vaststelling ernst en spoedeisendheid, Hertog Hendriklaan 12 in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING; BUS melding Tijdelijk Uitplaatsen, Sweelincklaan in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING; Beschikking ernst en spoedeisendheid, Oostermeent-Noord 198 in Huizen

Advertentie beschikking Wbb ernst en spoed Oostermeent-Noord in Huizen

WET BODEMBESCHERMING; Beschikken ernst en spoedeisendheid, Larenseweg 50 in Hilversum

Advertentie beschikken ernst en spoedeisendheid, Larenseweg 50 te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING; Instemming Evaluatieverslag, Moleneind 68 en 70 in Kortenhoef

Advertentie beschikking evaluatieverslag Moleneind 68 en 70 in Kortenhoef

WET BODEMBESCHERMING: Beschikking WBB instemming (deel)saneringsplan, Industrieweg 11-13 in Huizen

Advertentie WBB instemming (deel)saneringsplan Industrieweg 11-13 in Huizen

Maart 2017

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk Uitplaatsen, Dammerweg 2 in Nederhorst den Berg

Advertentie BUS melding TU, Dammerweg 2 in Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Tijdelijk Uitplaatsen, Nieuwe Brink 8B in Bussum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Schapendrift 52B in Blaricum

WET BODEMBESCHERMING: Deelsanering, Kruislaan 15 te Bussum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding TU, Voorstraat 2 in Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding TU, Oscar Romerolaan 12 in Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Hoek Peperstraat-Westwalstraat in Naarden

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding TU, Radboudlaan 1 te Bussum

Februari 2017

WET BODEMBESCHERMING: Instemming evaluatieverslag, Anna’s Hoeve in Hilversum, locatiecode AA040200382 (NH040200427)

WET BODEMBESCHERMING; Instemming Evaluatieverslag, ‘s-Gravelandseweg 22 – 22A te Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding TU, Papelaan (ongenummerd) te Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Hoge Sluiswal te Marknesse

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding TU, Rijksweg A1 ZZ te Muiden

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding TU, Lange Muiderweg te Weesp

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding TU, Lange Muiderweg 611 te Muiden

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding TU, Leeuwenveldseweg 21 te Weesp

Januari 2017

WET BODEMBESCHERMING: Bus melding TU, Eilandseweg te Nederhorst den Berg

WET BODEMBESCHERMING: Beschikken ernst en spoedeisenheid, Amsterdamsestraatweg 3 te Naarden

WET BODEMBESCHERMING: Bus melding TU, Weesperweg te Muiden

WET BODEMBESCHERMING: Bus melding TU, Albert Perkstraat 7 te HilversumAdvertentie aanvraag BUS melding Albert Perkstraat 7 te Hilversum

WET BODEMBESCHERMING: Instemming met (deel)saneringsplan spoedlocatie, Slochterenlaan te Bussum

WET BODEMBESCHERMING: BUS melding Immobiel, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 70 te Bussum


Archief bekendmakingen


Partners OFGV