Stage OFGV

De OFGV is een gecertificeerd leerbedrijf, zowel bij ECABO als bij Aequor. Wij hechten er waarde aan om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Ook draagt het bij aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wij zoeken diverse stagiairs:

Informatie
Neem voor meer informatie over stage lopen bij de OFGV contact op met Rochelle van Abeelen, stage-coördinator van de OFGV.  Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-22658937 en via e-mail: r.van.abeelen@ofgv.nl.

Partners OFGV