Bodemverontreiniging


Door verschillende werkzaamheden zijn in het verleden diverse bodemverontreinigingen ontstaan. De afgelopen jaren zijn er al veel verontreinigingen gesaneerd. Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem (blijven) omgaan, heeft de overheid regels opgesteld. het doel van de regels is dat er geen nieuwe verontreinigingen ontstaan. Ook geeft voorschriften hoe, bestaande verontreinigingen beheerst kunnen worden en hoe een verontreiniging kan worden gesaneerd. Deze regels staan onder andere in de Wet bodembescherming (Wbb).