Bodemsanering


In de Wet bodembescherming (Wbb) is bepaald dat u verplicht bent om verontreiniging of aantasting van de bodem te melden. Door deze meldingen krijgt de overheid meer zicht op (verontreinigde) grondstromen en meer grip op bodemsaneringen die derden in eigen beheer uitvoeren. Dat is nodig omdat de overheid het algemeen belang van een schone bodem moet bewaken. Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden bij de OFGV.