WKO


WKO staat voor warmte-koudeopslag. Het is een bodemenergiesysteem met een warmtepomp die ervoor zorgt dat grondwater in de winter gebruikt wordt om te verwarmen en in de zomer gebruikt wordt om te koelen. Een WKO kan bestaan uit een gesloten of open systeem. Bij een gesloten systeem wordt water, vaak met antivries, in een lange gesloten leiding door de bodem gepompt. Bij een open systeem wordt grondwater onttrokken en weer terug gepompt.