Energie besparen bedrijven


Energiebesparing kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Bedrijven hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. De OFGV adviseert en houdt toezicht op het gebied van energiebesparing bij bedrijven.


Aan de slag met energiebesparing

Bedrijven en organisaties zien de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering, want vaak leveren investeringen in energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen op. Lees meer over energie besparen voor bedrijven:

Kennisbank

De kennisbank is de centrale vindplaats van alle energiebesparende technieken die via het Activiteitenbesluit en de -regeling zijn aangewezen als erkende maatregelen voor energiebesparing. In de kennisbank kunt u ook informatie vinden van andere veelbelovende energiebesparende maatregelen.