Verzoek maatwerk lozingen op of in de bodem vanaf agrarische wasplaats


Met dit formulier vraagt u toestemming om afvalwater op of in de bodem te lozen afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen, waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen (gbm) zijn toegepast. Lozen van hemelwater op de bodem vanaf de wasplaats is ook afvalwater. Na een procedure volgt een beslissing op het verzoek.

Als u op het erf slechts 1 motorvoertuig of werktuig per week uitwendig wast, waarmee geen gbm zijn toegepast, dan is het lozen op de bodem zonder toestemming (dus zonder maatwerkbesluit) toegestaan.

Dit formulier is niet bedoeld voor lozingen van afvalwater van inwendig reiniging van een giertank of mestcontainers. Dergelijke afvalwater moet apart worden opgevangen (in bijvoorbeeld een mestkelder) om het later te verspreiden over de landbouwgrond.

Hemelwater afkomstig vanaf de wasplaats dat is verontreinigd met gbm mag niet op of in de bodem worden geloosd.

De bijlagen die u via dit formulier meestuurt kunnen gezamenlijk maximaal 13 mb zijn. Heeft u een grotere bijlage of meerdere bijlagen die samen groter zijn dan 13 mb? Stuur dan een e-mail naar info@ofgv.nl en u ontvangt voor het versturen van de bijlagen instructies. Bijlagen die tussen de 14 en 20 mb groot zijn kunt u overigens direct naar info@ofgv.nl sturen. Vergeet niet onderstaand formulier alsnog volledig in te vullen.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Gegevens van het bedrijf waarvoor maatwerk wordt gevraagd

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Kruis aan wat van toepassing is *

Soort bedrijf

Kruis aan wat van toepassing is *

Realisatie wasplaats

Nieuwe of te wijzigen lozingen/lozingsroute

(kruis alles aan wat van toepassing is)

Lozingsvoorkeursroute

Toestemming voor het lozen op of in de bodem kan alleen worden verleend als beoordeeld is dat er geen alternatieven zijn die de voorkeur hebben boven lozen op of in de bodem. Daarom is het van belang dat u bij onderstaande opties duidelijk motiveert.

Coördinaten lozingspunt

Uitvoering en gebruik wasplaats

Kruis alles aan wat van toepassing is *
Vervolg
Lozingen van afvalwater zonder gbm vanaf wasplaats

Geef het maximale aantal lozingen per jaar aan en de maximum hoeveelheid in kubieke meters per keer.

Ondertekening

- naam verzoeker
- handtekening
- datum ondertekening