Verzoek maatwerklozingen op of in de bodem vanaf agrarische wasplaats


Met dit formulier vraagt u toestemming om afvalwater op of in de bodem te lozen afkomstig van het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen, waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen (gbm) zijn toegepast. Lozen van hemelwater op de bodem vanaf de wasplaats is ook afvalwater. Na een procedure volgt een beslissing op het verzoek.

Als u op het erf slechts 1 motorvoertuig of werktuig per week uitwendig wast, waarmee geen gbm zijn toegepast, dan is het lozen op de bodem zonder toestemming (dus zonder maatwerkbesluit) toegestaan.

Dit formulier is niet bedoeld voor lozingen van afvalwater van inwendig reiniging van een giertank of mestcontainers. Dergelijke afvalwater moet apart worden opgevangen (in bijvoorbeeld een mestkelder) om het later te verspreiden over de landbouwgrond.

Reiniging van veewagens op de wasplaats is niet toegestaan. Hemelwater afkomstig vanaf de wasplaats dat is verontreinigd met gbm mag niet op of in de bodem worden geloosd.

De ingediende aanvraag is alleen geldig met een handtekening van de van de initiatiefnemer/opdrachtgever, eigenaar/eigenaren en eventuele gemachtigde/adviseur. Deze kunt u aanleveren als aparte bijlage.

Bij vragen over het formulier kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088-633 3000 of via de e-mail: info@ofgv.nl.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

We vragen u in onderstaand tekstvak de volgende gegevens aan te leveren:

Bedrijf/Organisatie, contactpersoon, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer *

(kruis aan wat van toepassing is)

Soort bedrijf *

(Kruis aan wat van toepassing is:* = maak keuze)

Nieuwe of te wijzigen lozingen/lozingsroute

(kruis alles aan wat van toepassing is)

Lozingsvoorkeursroute *

Toestemming voor het lozen op of in de bodem kan alleen worden verleend als beoordeeld is dat er geen alternatieven zijn die de voorkeur hebben boven lozen op of in de bodem. Daarom is het van belang dat u bij onderstaande opties duidelijk motiveert.

Geef x- en y-coördinaten

Uitvoering en gebruik wasplaats *

(Kruis alles aan wat van toepassing is)

vervolg
Lozingen van afvalwater zonder gbm vanaf wasplaats

Geef het maximale aantal lozingen per jaar aan en de maximum hoeveelheid in kubieke meters per keer.

Stuur in een bijlage mee:

naam verzoeker

handtekening

datum ondertekening