Beschermde diersoorten bij sloop en verbouwing gebouwen


Als u plannen heeft voor het slopen of verbouwen van een gebouw, kunt u te maken krijgen met de Wet Natuurbescherming. Deze wet heeft onder andere als doel het beschermen van diersoorten en het vereenvoudigen van regels. In Nederland zijn er een aantal beschermde diersoorten die leven in gebouwen. Hun voortbestaan is hiervan afhankelijk. Wanneer u een pand wilt slopen of verbouwen moet u er rekening mee houden dat er mogelijk beschermde diersoorten in het pand aanwezig zijn.