Voorbereidingen op de Omgevingswet gaan door


Het verschuiven van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2021 betekent niet dat de voorbereidingen stoppen of vertragen. De OFGV gaat door met de voorbereidende werkzaamheden. Met een interne werkgroep wordt onder andere gewerkt aan informatiemanagement, het opleiden en informeren van medewerkers en het verkennen van de bestuurlijke afwegingsruimte op milieuonderwerpen.