Bedrijfsmatig ontbranden van vuurwerk


Wilt u professioneel vuurwerk afsteken tijdens een vuurwerkshow of evenement? Daarvoor gelden verschillende eisen. U heeft een toepassingsvergunning nodig. Deze wordt afgegeven door het ministerie van Leefomgeving en Waterstaat. Daarnaast moet u elke keer wanneer u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen. De OFGV voert deze taak uit voor de provincie Flevoland.