Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wabo en Wet milieubeheer

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels. Deze zijn grotendeels vastgelegd in de Wabo en de Wet milieubeheer. De OFGV ziet namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek toe op de naleving van de milieuregelgeving.

Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning

De milieuregelgeving is bedoeld om het milieu te beschermen. Op grond van deze regelgeving kan het zijn dat u voor de oprichting van een bedrijf een melding Activiteitenbesluit nodig hebt of een omgevingsvergunning voor milieu.

Meer informatie

Activiteitenbesluit >>

Omgevingsvergunning Milieu >>

Mobiele puinbreker >>

Stookontheffing >>

Bouwlawaai >>

Route gevaarlijke stoffen >>

Ontgrondingen >>

Zwembaden >>

Boringsvrije zones>>

Partners OFGV