Waterverontreiniging

Heeft u een melding over waterverontreiniging, zoals olie of dode vissen in de sloot, dan kunt u terecht bij de twee waterschappen in de regio.

Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
www.zuiderzeeland.nl
0320 – 274 911 (24 uur per dag bereikbaar bij calamiteiten)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Korte Ouderkerkerdijk 7
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
www.agv.nl
0900 9394 (lokaal tarief)

 

Partners OFGV