Het werkgebied en contactgegevens

De OFGV verzorgt voor twee provincies en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Klik op de kaart op een van de gemeenten voor de betreffende contactgegevens. Let op! vanaf 1 januari 2016 zijn Bussum, Naarden en Muiden gefuseerd onder de naam gemeente Gooise Meren.

Partners OFGV