Certificaatplicht afgewerkte olietanks (bovengronds) vervalt

De certificaatplicht voor bovengrondse tanks met afgewerkte olie is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Deze wetwijziging regelt dat bovengrondse tanks met afgewerkte olie niet vervangen hoeven te worden. Met de wijziging vervalt de plicht om voor afgewerkte olietanks een (her)keuringscertificaat te hebben. Dit betekent dat veel afgewerkte olietanks die nu onder het overgangsrecht vallen, ook na 1 januari 2015 in gebruik mogen blijven. Op 16 oktober 2014 is de ontwerp-wijziging voor opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks voorgepubliceerd. Deze heeft vervolgens ter inzage gelegen en is per 1 januari 2015 in werking getreden. Voor tanks met dieselolie wijzigt vooralsnog niets.

Meer informatie bovengrondse olietanks met afgewerkte olie

Op de website van InfoMil wordt de meest recente informatie over dit onderwerp gepubliceerd.

Partners OFGV