Zwemmen in Flevoland

In Flevoland zijn 32 officiële zwemlocaties waar u veilig kunt zwemmen. Het zijn stranden waar van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit wordt gecontroleerd. De OFGV coördineert zaken m.b.t. de officiële zwemlocaties en voert daarbij controles uit. 

Actuele meldingen

Er zijn op dit moment geen actuele meldingen

Van nader onderzoek tot zwemverbod

Als de waterkwaliteit niet goed is kan dit gezondheidsrisico’s opleveren. De OFGV neemt dan maatregelen:

  1. nader onderzoek: zwemmen kan maar er is nader onderzoek nodig naar de zwemwaterkwaliteit;
  2. waarschuwing: zwemmen kan maar levert mogelijk gezondheidsrisico’s op;
  3. negatief zwemadvies: zwemmen wordt afgeraden omdat er risico zijn voor de gezondheid;
  4. zwemverbod: zwemmen is verboden omdat de gezondheidsrisico’s groot zijn.

Informatie zwemwaterkwaliteitveilig zwemmen in Flevoland

Informatie over de zwemwaterkwaliteit vindt u op:

Zwemlocaties Flevoland

Officiële zwemlocaties Flevoland

In Flevoland zijn 32 officiële zwemlocaties. Het zijn door Gedeputeerde Staten vastgestelde locaties waar veilig kan worden gezwommen omdat de waterkwaliteit wordt gecontroleerd.

Potentiële zwemlocatie Flevoland

Er zijn in Flevoland 2 locaties aangemeld als potentiële zwemlocatie. Het gaat om het Bremerbaaistrand aan het Veluwemeer in de gemeente Dronten en om het Larserbos in de gemeente Lelystad. Meer informatie over potentiële zwemlocaties.

Speelbossen in Flevoland

Speelbossen in Flevoland vallen niet onder de officiële zwemlocaties. De waterkwaliteit wordt hier dus niet gecontroleerd. Er is in Flevoland één uitzondering; Het Belevenissenbos in Lelystad.

Overige waterpartijen in Flevoland

Voor informatie en/of vragen over waterpartijen in Flevoland buiten de officiële zwemlocaties kunt u terecht bij onderstaande organisaties:

  • Oppervlaktewater binnendijks: waterschap Zuiderzeeland via tel: 0320 – 274911, e-mail: waterschap@zuiderzeeland.nl of twitter: @Zuiderzeeland.
  • Oppervlaktewater buitendijks (Randmeren, IJsselmeer): Rijkswaterstaat via tel: 0800-8002.

Zwembaden in Flevoland

De OFGV controleert ook de zwembaden in Flevoland. Meer informatie vindt u hier.

Vragen zwemwater Flevoland

Heeft u vragen over zwemwater (officiële locaties en zwembaden) neem dan contact op met de OFGV via tel: 088 – 6333000, e-mail: info@ofgv.nl of  twitter: @Flevozwemwater

______________________________________________________

 Downloads

  • Veiligheidsonderzoek: U kunt hier het veiligheidsonderzoek 2015 downloaden
  • Zwemwater-app: download de zwemwater-app uit de App of Play store
Partners OFGV