Zwembaden in Flevoland

De provincie Flevoland heeft vanuit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) het toezicht overgedragen aan de OFGV. De OFGV coördineert alle zaken rondom zwemwater en houdt toezicht op naleving van voorschriften voor een veilige en hygiënische zwemomgeving voor burgers. In Flevoland zijn 42 zwembaden waar u heerlijk kunt zwemmen.

Koploper Lelystad

Koploper Lelystad

Kennisgeving zwembaden

Iedereen die eigenaar/exploitant is van een badinrichting (zwembad) moet bij nieuwbouw, een verbouwing of aanpassing van de badinrichting (zwembad) bij de OFGV een kennisgeving indienen. Dit is een verplichting op grond van art. 10, lid 1 van de Whvbz.

Voor het doen van deze kennisgeving is een formulier beschikbaar: Kennisgevings-/meldingsformulier Whvbz. In bepaalde situaties kunt u bij de OFGV een ontheffing  aanvragen.

Klachten zwembaden

Heeft u een klacht over de waterkwaliteit of veiligheid m.b.t. een zwemgelegenheid? Dan kunt u dit melden via dit formulier of via de milieuklachtentelefoon: 0320-265400.

Strand Schokkerhaven

Strand Schokkerhaven

Zwemmen in oppervlaktewater

Informatie over zwemmen in oppervlaktewater in Flevoland (zwemstranden) kunt u hier vinden.

Partners OFGV