Indienen privacy verzoek


Met dit formulier dient u een privacy verzoek in. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek verwerkt allerlei gegevens om haar taken goed uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan: namen, telefoonnummers en e-mailadressen. U heeft recht van inzage in uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u de OFGV vragen welke gegevens over u zijn vastgelegd en aan wie deze worden verstrekt. Ook kunt u de gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Gegevens verzoeker

Ik vul dit formulier in als: *
Ik vul dit formulier in namens: *

Privacy verzoek

Welk privacy verzoek wilt u doen? *

Hier komt nog een instructie over het juiste aanleveren van het legitimatiebewijs.

Uw gegevens

Vul hier uw eigen gegevens in (ook als u het verzoek voor iemand anders indient).

Wilt u statusberichten via de e-mail op dit e-mailadres ontvangen? *

Gegevens persoon namens wie ik het formulier invul

Deze vragen gaan over de persoon namens wie u dit formulier invult. Vult u dit formulier voor uzelf in? Dan hoeft u onderstaande vragen niet te beantwoorden.

Statusberichten via sms op dit telefoonnummer ontvangen?