Veiligheid


Vele partijen, diensten en organisaties, zoals brandweer en politie, zetten zich in om een zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren. De OFGV speelt hier ook een rol in. Wij houden ons bezig met de externe veiligheid door te controleren en handhaven op de milieuwetgeving.

Vuurwerk

De OFGV houdt zich bezig met het controleren van vuurwerkverkoop en de controle op het afsteken van professioneel vuurwerk.

Brandveiligheid

In Lelystad controleert de OFGV namens de gemeente gebouwen op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften.

Wet luchtvaart

Informatie over ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart, drones, luchthavenbesluit en luchthavenregeling.