Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert taken uit voor twee provincies; Flevoland en Noord-Holland en voor alle gemeenten die zich in zowel Flevoland als de Gooi en Vechtstreek bevinden. De OFGV is gevestigd in Lelystad.

Laatste nieuws

Ondertekening regionale energiestrategie

De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben het ambitieuze plan omarmd om samen met verschillende stakeholders te werken aan een energie neutrale regio.

Nieuwsbrief OFGV november 2017

Met onder andere nieuws over de Handhavingsestafette, de Asbestdag en Lelystad Airport.

Innovatieve en duurzame start- en landingsbaan Lelystad Airport

Er is geen vergunning nodig voor een ontgronding, omdat er voor deze techniek niet gegraven hoeft te worden.

Geslaagde Handhavingsestafette 2017

Goede samenwerking in een positieve sfeer

Zwemseizoen 2017: weinig ingestelde maatregelen

Blauwalg kreeg niet veel kans zich te ontwikkelen


Eerder geplaatste nieuwsberichten vindt u in ons nieuwsarchief

Partners OFGV