Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert taken uit voor twee provincies; Flevoland en Noord-Holland en voor alle gemeenten die zich in zowel Flevoland als de Gooi en Vechtstreek bevinden. De OFGV is gevestigd in Lelystad.

Laatste nieuws

Uitvoeringsbeleid voor Omgevingsdienst komt naar u toe

In het uitvoeringskader is de Landelijke handhavingsstrategie geïntegreerd.

Bierbrouwen populaire activiteit

De OFGV heeft het afgelopen jaar allerlei meldingen voor nieuwe brouwerijen behandeld.

Zesdaagse opleiding ‘Energiebesparing bij bedrijven’

8 OFGV’ers hebben de opleiding met succes afgerond

Regionale Bodemdag Midden-Nederland 2017

Aanmelden voor de Bodemdag op donderdag 2 februari kan tot uiterlijk 26 januari.

Goed resultaat risicogestuurd controleren

Een voorzichtige conclusie is dat deze aanpak werkt. Drie bedrijven uit risicomatrix kregen een proces verbaal voor het niet naleven van de voorschriften.


Eerder geplaatste nieuwsberichten vindt u in ons nieuwsarchief

Partners OFGV