Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert taken uit voor twee provincies; Flevoland en Noord-Holland en voor alle gemeenten die zich in zowel Flevoland als de Gooi en Vechtstreek bevinden. De OFGV is gevestigd in Lelystad.

Laatste nieuws

Geslaagde Handhaversdag 2017

Heldere kijk op handhaving door samenwerking

Verboden aan te meren in Natura 2000 gebieden

Oproep aan bootbezitters op om niet aan te meren bij afgesloten gebieden in de Randmeren.

Provincie en OFGV zijn goede buren

Bericht over de samenwerking tussen de provincie Flevoland en de OFGV.

Start officiële zwemseizoen

Kwaliteit zwemwater wordt regelmatig gecontroleerd

Handhaversdag OFGV

Op donderdag 15 juni. Heeft u zich al aangemeld?


Eerder geplaatste nieuwsberichten vindt u in ons nieuwsarchief

Partners OFGV