Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert taken uit voor twee provincies; Flevoland en Noord-Holland en voor alle gemeenten die zich in zowel Flevoland als de Gooi en Vechtstreek bevinden. De OFGV is gevestigd in Lelystad.

Laatste nieuws

Vacature

Lector Het Duurzame Erf

Uitnodiging: informatiebijeenkomst Wet natuurbescherming

De Provincie Flevoland en de OFGV nodigen u uit voor een infobijeenkomst Wet natuurbescherming op 21 maart 2017.

Nieuwe Natuurbeschermingswet

OFGV is klaar voor de toekomst

Geslaagde regionale Bodemdag Midden-Nederland 2017

Presentaties, workshops en netwerken

Hond aanlijnen in natuurgebieden

Dringende oproep om honden aan te lijnen in natuurgebieden. Aanleiding is een toename van meldingen van het opjagen of zelfs doden van dieren door loslopende honden.


Eerder geplaatste nieuwsberichten vindt u in ons nieuwsarchief

Partners OFGV