Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert taken uit voor twee provincies; Flevoland en Noord-Holland en voor alle gemeenten die zich in zowel Flevoland als de Gooi en Vechtstreek bevinden. De OFGV is gevestigd in Lelystad.

Laatste nieuws

Uitreiking certificaten Omgevingskunde

Module Bodem en water

Broedkolonie meeuwen vernield door sportvissers

Hengels tussen de eieren en verschillende nesten kapot gelopen

Nieuwsbrief OFGV april 2017

Met onder andere nieuws over asbest, de Handhaversdag en de Marker Wadden

Ondersteuning OFGV bij provinciebrede bodemkwaliteitskaart

Van 7 kaarten naar 1 gezamenlijke kaart

Goed voorbereid op de Omgevingswet

Cursus voor alle OFGV’ers en samenwerking met de partners


Eerder geplaatste nieuwsberichten vindt u in ons nieuwsarchief

Partners OFGV