Milieuregels bedrijven


De milieuregels voor bedrijven zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm). Deze wet is de belangrijkste milieuwet. Hierin staat onder andere beschreven welke wettelijke gereedschappen ingezet kunnen worden om onze leefomgeving en ons milieu te beschermen.

Wet milieubeheer

Om het milieu te beschermen moet iedere ondernemer zich aan de gestelde milieuregels houden. Voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen zijn er 3 mogelijkheden:

  • Het bedrijf valt onder algemene regels, maar u hebt geen meldingsplicht.
  • Het bedrijf valt onder algemene regels en u moet een melding doen.
  • Het bedrijf heeft een omgevingsvergunning voor milieu nodig.

Via de Activiteitenbesluit Internetmodule kunt u bepalen welke mogelijkheid voor uw bedrijf van toepassing is. Moet u een melding doen, dan kan dat direct via deze Internetmodule. Is een omgevingsvergunning nodig dan kunt u deze aanvragen via het Omgevingsloket.

Bedrijfscontrole

Tijdens een bedrijfscontrole wordt een bedrijf gecontroleerd op naleving van de milieuwetgeving maar wat houdt dit in?

Melding ongewoon voorval

Bedrijven zijn verplicht om een ongewoon voorval met mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu te melden.

Stookontheffing

Voor het stoken van een vuur is een ontheffing van het stookverbod uit de Wet milieubeheer nodig.

Windturbines

Er zijn voor windmolens uitgebreide randvoorwaarden vastgesteld op gebied van milieu en omgeving.

Natte koeltorens

De OFGV inventariseert en registreert voor verschillende gemeentes in het werkgebied natte koeltorens.

Toezicht en Handhaving

Toezichthouders van de OFGV controleren of instanties en bedrijven zich aan de geldende wet- en regelgeving houden.

Vetafscheiders

Meer informatie over vetafscheiders.

Overgang bedrijven NZKG

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Als uw bedrijf werkt met producten of materialen die Zeer Zorgwekkende Stoffen bevatten moet u ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid maatregelen nemen.