Natte koeltoren


Alle gemeenten in Nederland moeten in het kader van de Wet publieke gezondheid een lijst bijhouden van locaties waar een verhoogd risico bestaat op verspreiding van legionellabacteriën. De OFGV inventariseert en registreert voor verschillende gemeentes in het werkgebied natte koeltorens. De OFGV houdt ook toezicht op naleving van de milieuvoorschriften van natte koeltorens.