Lozingen


De OFGV behandelt voor een groot aantal gemeenten en de beide provincies in haar werkgebied de meldingen die worden ingediend in verband met lozingen. Daarnaast stuurt de OFGV zo nodig de meldingen door naar het waterschap voor die meldingen waarvoor het waterschap het bevoegde gezag is. De OFGV voert ook toezicht uit op lozingsactiviteiten. Lozingen vanuit woningen op het riool vallen buiten de werksfeer van de OFGV.