Stookontheffing


In de Wet milieubeheer staat dat het verboden is om afvalstoffen te verbranden. Het is mogelijk een ontheffing van dit verbod te krijgen als er geen gevaarlijke afvalstoffen worden verbrand. U kunt deze ontheffing voor sommige gemeentes in het werkgebied van de OFGV aanvragen bij de OFGV.