Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)


In uw werk komt u mogelijk stoffen tegen die risico's vormen voor de gezondheid en/of het milieu. Stoffen die grote risico's vormen vallen onder de term 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' (ZZS). Als uw bedrijf werkt met producten of materialen die deze stoffen bevatten moet u ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid maatregelen nemen. Dit valt onder de zogenaamde minimalisatieverplichting.