Energie


Energiebesparing kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Overheden, bedrijven en inwoners kunnen op hun eigen manier allemaal een steentje bijdragen.

Overheden

Het Energieakkoord vraagt van gemeenten en provincies een belangrijke bijdrage door het toezicht en de handhaving op energiebesparing te versterken.

Bedrijven

Bedrijven hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. De OFGV adviseert en houdt toezicht op het gebied van energiebesparing bij bedrijven.

Inwoners

Energie besparen staat gelijk aan geld besparen en draagt ook nog eens bij aan het verbeteren van het klimaat!