Zwemmen in Flevoland


De OFGV coördineert voor de provincie Flevoland alle zaken rondom zwemwater en houdt toezicht op naleving van voorschriften voor een veilige en hygiënische zwemomgeving. In Flevoland gaat het om 33 officiële zwemlocaties in oppervlaktewater (stranden) en 42 zwembaden.

Actuele meldingen zwemwater

Bekijk hier de actuele meldingen over het zwemwater in Flevoland.

Zwemlocaties (stranden)

In Flevoland zijn 33 officiële zwemlocaties waar u veilig kunt zwemmen. Het zijn stranden waar van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit wordt gecontroleerd door waterschap Zuiderzeeland of Rijkswaterstaat. De OFGV coördineert alle zaken met betrekking tot de officiële zwemlocaties en voert daarbij controles uit. Is de kwaliteit van het water niet goed dan worden maatregelen genomen.

Melding waterverontreiniging

Heeft u een melding over waterverontreiniging, zoals olie of dode vissen in de sloot, dan kunt u terecht bij de twee waterschappen in de regio.

Zwembaden

In Flevoland zijn 42 zwembaden waar u heerlijk kunt zwemmen. De OFGV houdt in opdracht van de provincie Flevoland vanuit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz)  toezicht op naleving van voorschriften die gelden voor een veilige en hygiënische zwemomgeving.