Melding ongewoon voorval


Incidenteel kunnen zich bij bedrijven ongewone voorvallen voordoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een brand of situatie waarbij stoffen vrijkomen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Bedrijven zijn verplicht om zo’n ongewoon voorval te melden.


Milieuklachtentelefoon

De milieuklachtentelefoon, tel: (0320) 265 400. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.