Windturbines


Windturbines moeten veilig zijn, zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden en zo weinig mogelijk schade toebrengen aan het milieu. Er zijn daarom voor windmolens uitgebreide randvoorwaarden vastgesteld op gebied van milieu en omgeving. De OFGV behandelt de vergunningaanvragen en meldingen met betrekking tot windturbines. Ook adviseert de OFGV haar partners over dit onderwerp wat betekent dat de OFGV betrokken is bij vooroverleg over plannen voor windturbineprojecten.