Vetafscheiders


Op grond van het Activiteitenbesluit moeten bedrijven die voedingsmiddelen bereiden of daarmee samenhangende activiteiten uitvoeren een vetafscheider hebben. Als er activiteiten zijn waarbij geen of nauwelijks vethoudend afvalwater vrijkomt of als er geen vetten bij de voedselbereiding worden gebruikt, is een vetafscheider niet vereist. Dit moet dan wel worden vastgelegd in een zogenaamd maatwerkvoorschrift.